voimassa

Mettalanmäen osayleiskaava

Hyväksytty KV 29.5.2017 §55, lainvoima 25.7.2017, voimaantulo 4.8.2017.

Mettalanmäen osayleiskaava koskee Raahen kaupungin Mettalanmäen kauppakeskusaluetta ja sen lähiympäristöä.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 316 ha.

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Lisätietoja

Kaavoitusyksikkö