voimassa

Piehingin osayleiskaava

Hyväksytty KV 23.5.2016 § 65, lainvoima 29.6.2016, voimaantulo 30.6.2016.

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 molemmin puolin käsittäen Piehinkijoen ja valtatien 8 varrella sijaisevan Piehingin kyläalueen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 550 ha.

Lisätietoja
Kaavoitus
Jaana Pekkala