vireillä

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 ja Perämeren väliselle rantavyöhykkeelle rajautuen pohjoisessa Kuljunlahteen ja etelässä Pyhäjoen kunnan ja Raahen kaupungin väliseen rajaan.  

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleskaavan tavoitteena on ollut rakentamisen mitoituksen ja määrän tarkistaminen, yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden kartoittaminen ja eri suojeluohjelmien kannalta merkittävien kohteiden määrittäminen.

Rantavyöhykkeen rakentaminen mitoitetaan ja määrä osoitetaan yksityiskohtaisesti kaavassa. Kaavassa tullaan osoittamaan myös rantavyöhykkeen ulkopuolisen kylä- ja haja-asutuksen rakentamisen periaatteet.

Kaava-alueen laajuus on noin 35,2 km2, josta vesipinta-alaa noin 19 km2. Valtaosa kaavoitettavasta alueesta sijoittuu valtatien 8 länsipuolelle.

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.4.2019 §28. Osayleiskaava ei ole vielä lainvoimainen.

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Ehdotus

Asiaa on käsitelty 3.12.2018 §410, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65§:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 10.12.2018 - 25.1.2019 väliseksi ajaksi tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki).

Yleisötilaisuus, jossa osayleiskaavaehdotus esitellään pidettiin torstaina 13.12.2018 klo 17.00 – 19.00 Tapahtumatalo Raahen Fregatti-salissa (Kirkkokatu 28, 2.krs, Raahe).  

Osayleiskaavaehdotusta koskevat muistutukset pyydettiin toimittamaan kirjallisena 25.1.2019 klo 15.00 mennessä kaavoitukseen.


Luonnos

Asiaa on käsitelty 10.4.2018 §40, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi osayleiskaavaluonnoksen ja asetti sen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 2.5. - 1.6.2018 väliseksi ajaksi.

Yleisötilaisuus, jossa osayleiskaavaluonnos esiteltiin, on pidetty keskiviikkona 16.5.2018 klo 18.00 – 20.00 Saloisten seurakuntakodissa, Kirkkotie 17, 92160 Saloinen. Yleisötilaisuudessa osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteitä ja keskustella kaavoittajan kanssa. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Osayleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet pyydettiin toimittamaan kirjallisena 1.6.2018 klo 15.00 mennessä kaavoitukseen.


Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa asukkaiden ja maanomistajien tarpeita ja näkemyksiä suunnittelualueen kehittämiseksi. Kyselyssä voi mm. esittää rakennuspaikkatoiveita.

Alueen asukkaille ja maanomistajille postitettiin kyselylomake ja karttaote, jossa on esitetty suunnittelualueen rajaus. Kyselyyn sai vastata sekä kirjallisesti palautuskuorella tai sähköisesti avatussa karttapalvelussa. Kyselyn vastaukset on käsitelty luottamuksellisesti.


Vireilletulo

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 ja Perämeren väliselle rantavyöhykkeelle rajautuen pohjoisessa Kuljunlahteen ja etelässä Pyhäjoen kunnan ja Raahen kaupungin väliseen rajaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3680 hehtaaria, josta vesipinta-alaa noin 2070 hehtaaria ja maapinta-alaa noin 1610 hehtaaria.

Asiaa on käsitelty 29.6.2016, jolloin maankäytön suunnittelutoimikunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Ilmakuvassa näkymä kohtisuorasti eteläisen rantayleiskaavan pohjoisosaan.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala