voimassa

Raahen kultakaivoksen osayleiskaava

Oikeusvaikutteisena laaditun osayleiskaavan tavoitteena on osoittaa kultakaivosalueen maankäyttö. Osayleiskaavassa esitetään kaivoksen toiminnan kannalta tärkeät alueet: kaivosalue, kaivoksen vaatimat kulkuyhteydet, energiansiirron ja vesihuollon linjat sekä rakentamisalueet ja niiden rakennusoikeus.

KV 29.10.2008 § 62, lainvoima 10.12.2088, voimaantulo 11.12.2008.

Suunnittelualue rajoittuu sekä Mattilanperän osayleiskaava-alueeseen että Kopsan kylän osayleiskaavaan. Se sijaitsee Laivakankaan alueella 15 km Raahen kaupungin keskustasta kaakkoon. Osayleiskaava laadittiin noin 5200 ha alueelle.

Kaupunginvaltuusto liitti päätökseen seuraavan ponsiesityksen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että alueen tiestön kuntoa ja turvallisuutta parannetaan ennen kaivostoiminnan aloittamista. Kaivosalueen ja kantatie 88 välille tulee rakentaa kevyen liikenteen väylä sekä valaistus turvallisuuden lisäämiseksi."

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Kuvassa on näkymä alueen maastossa olevaan sammaloituneeseen kivikkoon.

Lisätietoja
Kaavoitus