voimassa

Raahen pohjoinen saaristo osayleiskaava

Hyväksytty KV 21.6.2000, lainvoimaisuus ja voimaantulo 2.8.2000.
Saariston osayleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.
 

Raahen pohjoinen saaristo sijaitsee Raahen kaupungin edustan merialueella mantereen läheisyydessä. Uloimmalle saarelle on matkaa noin 6 km. Saaria ja luotoja on kaikkiaan noin 60 kpl. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 3820 ha, joista 2240 ha on Natura 2000 -verkoston suojelualuetta.

Lisätietoja
Kaavoitus