voimassa

Raahen pohjoiset mannerrannat osayleiskaava

Hyväksytty KV 25.6.2003, lainvoimaisuus 21.8.2003, voimaantulo 22.8.2003.
Mannerrantojen osayleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Pohjoiset mannerrannat käsittää Ruottalon, Ruottalonlahden pohjukan, osittain Kylmänniemen alueen, Hakotaurin, Seminaarinrannan, Takarannan, Ilolinnan, Maijanpauhan, osittain Pitkänkarin alueen, Iiläisen, Ulko- ja Maafantin sekä Kaupunginlahden ranta-alueet ja näihin alueisiin välittömästi liittyvä vesialueet.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 270 ha.

Lisätietoja
Kaavoitus