voimassa

Sulaton osayleiskaava

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Mustavaaran Kaivos Oy:n sulaton sijoittuminen Raahen satama-alueelle SSAB:n Raahen terästehtaan läheisyyteen.

KV 29.5.2017 §52, lainvoima 25.7.2017, voimaantulo 4.8.2017.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 133 ha. Alueen sijainti on edullinen meri- ja maakuljetusten osalta.

Kuvassa on näkymä Raahen sataman alueesta kohtisuoraan ylhäältä katsottuna.

Lisätietoja

Kaavasuunnittelija
Mathias Holmén

Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala