voimassa

Vihannin kirkonkylän osayleiskaava

Hyväksytty Vihannin kunnanvaltuustossa 13.12.2012 § 61, lainvoima 20.6.2013, voimaantulo 21.6.2013.
Keskustan osayleiskaava 2025 laadittiin oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava korvasi päällekkäisiltä osiltaan alueella voimassa olleen osayleiskaavan (1991 kunnanvaltuustossa hyväksytyn oikeusvaikutuksettoman Möykkylä-Keskusta-Kuusirati –osayleiskaavan). Möykkylän ja Kuusiratin alueelta vanha osayleiskaava jää voimaan.

Suunnitteluaikana tehdyt taustamateriaalit

Kaavan laadintaan liittyvät selvitykset

Lisätietoja
kaavoitus [at] raahe.fi