vireillä

Ak 215: Kaupunginlahdenrannan asemakaava

Suunnittelualue sijoittuu Raahen kaupungin 30. kaupunginosaan, Raahen keskustan läheisyyteen, Pitkänkarin alueelle, Kaupunginlahden (Pikkulahden) länsirannalla.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 ha ja alue on Raahen kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan tavoitteena on lisätä Raahen kaupungin monipuolista tonttitarjontaa ja kehittää uusi kaupunkiympäristöön sijoittuva merellinen ja luonnonläheinen kaupunkirakennetta täydentävä asuntoalue ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus Kaupunginlahdenrannan (Pikkulahti) ja Pitkäkarin alueelle.

Alue tulee suunnitella siten, että se muodostaa ehjän kokonaisuuden viereisen vireillä olevan Pikkulahden asemakaava-alueen sekä Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman kanssa.

Tavoitteena on kehittää Kaupunginlahdenrantaan kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen ja vetovoimainen asuinympäristö, joka täydentää kaupunkirakennetta ja parantaa Kaupunginlahdenrannan kokonaisilmettä.

Meren läheisyys tuo asuinympäristölle omaleimaisen piirteen, jota hyödynnetään hienovaraisesti alueen kaikissa suunnitteluvaiheissa.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon suunnittelualueen rajautuminen valtakunnallisesti arvokkaaseen Vanhaan Seminaarin (RKY 2009) alueeseen.

Liikenteellisenä tavoitteena on luoda alueelta sujuvat, turvalliset ja selkeät yhteydet alueen ulkopuoliseen katuverkkoon.

HUOMIO! Asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaikaa on jatkettu ja yleisötilaisuuden päivämäärä on muuttunut. 

Asiaa on käsitelty viimeksi 5.10.2020, jolloin kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 12.10 - 27.11.2020 väliseksi ajaksi.

logo

Yleisötilaisuus, jossa asemakaavaehdotus esitellään, pidetään lauantaina 14.11.2020 klo 13.00 – 16.00 Raahesalissa (Tapahtumatalo Raahe, Kirkkokatu 28, 2. kerros). Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös sähköisesti. Kaavoitus.fi -sivustolle tulee lisätietoa. Yleisötilaisuuden aikana on mahdollista antaa kommentteja sähköisesti.

Voit jättää yleisötilaisuudesta palautetta kommentoi kaavaa -lomakkeella.
 

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

 

 

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Luonnos

Asiaa on käsitelty viimeksi 29.10.2019 §122, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen ja asetti sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 4.11. – 3.12.2019 väliseksi ajaksi.

Yleisötilaisuus, jossa asemakaavaluonnos esitellään, pidetään lauantaina 16.11.2019 klo 13.00 – 16.00 Brain Centerin aulassa (Rantakatu 5 D, Raahe).

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja
 

 


Vireilletulo

Asiaa on käsitelty viimeksi 13.12.2017 §94, jolloin kehittämislautakunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Ortoilmakuva Kaupunginlahdenrannan asemakaavan alueelta.

Käsittelyvaihe

vireille tulo
luonnos
ehdotus
hyväksyminen

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavoitusarkkitehti
Jaana Pekkala