voimassa

Akm 186: Palonkylän alueen asemakaavan muutos

KV 27.8.2003 § 79, voimaantulo 7.10.2005.

Raahen kaupungin 35 kaupunginosan, Palonkylä, kortteleiden 96 – 112 sekä katu- ja puistoalueille laadittavaa asemakaavan muutosta.

Asemakaavan muutosalue sijaitsi Palonkylässä Palontien eteläpuolella Ahtimuksentien ja Tikkamäentien yhteyteen muodostuneella alueella. Kaavan muutosalueen pinta-ala oli 12.2 ha

Lisätietoja
Kaavoitus