voimassa

Akm 204: Varvinranta 2 –asuntoalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

KV 14.5.2008 §32, lainvoima ja voimaantulo 26.6.2008

Pohjoisempi Varvinranta 2 –asuntoalue sijoittui meren ja Varvintien väliselle kapealle ranta-alueelle, joka rajautui koillisessa Telatekin tonttiin ja lounaassa Varvinranta 1 -asuntoalueen puistomaisesti hoidettuun pohjoisosaan.
Suunnittelualueen pohjoisosa oli voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu virkistysalueeksi, eteläosa suunnittelualueesta oli asemakaavoittamaton.

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala oli n. 8 ha, josta maa-alueen osuus noin 3 ha.

 

Lisätietoja
Kaavoitus