voimassa

Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

KV 29.5.2017 §53, lainvoima 25.7.2017, voimaantulo 4.8.2017.

Suunnittelualue sijaitsee noin 5 kilometrin päähän Raahen keskustasta lounaaseen, satama- ja teollisuusalueen viereen maantäyttö- ja merialueelle.
Kaava-alueen pinta-ala on n. 100 ha.

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Kaavan laadintaan liittyvät selvitykset

 

Raahen syväsataman asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskevat selvitykset ovat samat kuin Sulaton osayleiskaavan.

Tehdyt selvitykset

Lisätietoja
Kaavoitus