voimassa

Akm 244: Aikuiskoulutuskeskuksen alue

Varvi-Välikylä, entisen aikuiskoulutuskeskuksen alue.

KV 24.5.2021 § 66, lainvoima 13.7.2021, voimaantulo 19.7.2021.

Asemakaavamuutos sijaitsee Välikylässä ja koskee Raahen kaupungin 38. kaupunginosan Varvi-Välikylä korttelia 3828 ja siihen liittyvää katualuetta. Asemakaavalla on muutettu oppilaitoskäytöstä poistuneen Aikuiskoulutuskeskuksen alueen käyttötarkoitus. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria.

Aiemmat suunnitteluvaiheet

Akm 244 asemakaavoitusta varten laaditut selvitykset

Aikuiskoulutuskeskus ilmakuvassa.

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija
Outi Järvinen