Käyttöluvat

Katu- ja puistoalueiden käyttö

Katu- ja puistoalueiden käyttö esim. rakentamisen yhteydessä tai tapahtumiin vaatii erillisen luvan, jota haetaan teknisestä keskuksesta.

Hakemuksesta on käytävä ilmi sijainti (osoitettava karttaliitteellä), käyttötarkoitus ja käyttöaika, sekä toiminnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot. Käytöstä peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Mainosten asettaminen katualueelle

Mainosten asettaminen katualueelle (esimerkiksi valaisinpylväät, Kokkolantien silta) vaatii erillisen luvan, jota haetaan teknisestä keskuksesta.

Eri toimijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi luvat myönnetään hakemusjärjestyksessä ja lupa voidaan myöntää enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Väenpaljoutta Museonrannassa
Kuva: Leena Harju
Tiedustelut:

Toimistosihteeri 
Seppo Sorvari
puh. 040 135 6849
seppo.sorvari [at] raahe.fi

Kaivuluvat:

Työpäällikkö
Sanna Kelhä
puh. 044 439 3510
sanna.kelha [at] raahe.fi