Liikenneturvallisuus

Raahen kaupunki on mukana liikenneturvallisuustoimijatyössä.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustoimija tukee kuntien liikenneturvallisuustyötä ja pyrkii edistämään turvallista liikennekulttuuria sekä liikenneturvallisuuden arvostusta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Toimintamuotoja ovat mm. erilaisten tapahtumien järjestäminen, tiedottaminen ja yhteydenpito eri toimijoiden kesken sekä käytännön tuki kuntien liikenneturvallisuustyöryhmille.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyön sivustolle on koottu liikenneturvallisuuteen liittyvää tietoa ja materiaalia palvelemaan sekä kuntien henkilöstöä että alueen asukkaita.

Muualla verkossa

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyö