Kunnossapito

Katujen kunnossapitoluokitus

Liikenneväylät jaetaan kolmeen kunnossapitoluokkaan:

  • Ensimmäiseen kuuluvat pääliikenneväylät, kevyenliikenteen väylät ja ruutukaava-alueen kadut
  • Toiseen kuuluvat kokoojakadut ja koululaisliikenteen kannalta tärkeät väylät
  • Kolmanteen kuuluvat asuntokadut ja yksityistiet.

Talvikunnossapidon laatuvaatimukset eri kunnossapitoluokissa määräytyvät Rakennetun ympäristön lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Talvikunnossapidolla on pidettävä kadut ja kevyenliikenteen väylät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 3.)

Kunnossapitorajat

Osaa Raahen kaupungissa olevia teitä hoitaa ELY-keskus, osaa kaupunki ja osa on yksityisteitä.

Ohjeelliset kartat mistä näkyvät ELYn ja kaupungin teiden rajat.

Kaupungin ja ELY:n hoitamat tiet Raahen alueella (pdf)

Kaupungin ja ELY:n hoitamat tiet Vihannin alueella (pdf)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimat tiet

Liikenteen asiakaspalvelu

puh. 029 502 0600 
palautevayla.fi

  • palaute esim. huonokuntoisista teistä ja rikkinäisistä katuvaloista

Tienkäyttäjän linja

puh. 0200 2100

  • vaaratilanteet, kuten tielle kaatuneet puut, vaaralliset kuopat tiessä tai muita liikenne-esteitä

Hätätapauksessa soita aina 112.

Lumenvastaanottopaikka

Kiinteistöjen ylijäämälumet

Tekninen keskus on siirtänyt kiinteistöjen lumenvastaanoton Kiiluntien varrella sijaitsevalle ylijäämämaiden vastaanottoalueelle osoitteeseen Kiiluntie 424. Aiemmin lumenkaatopaikkana toimineelle Hakotaurin alueelle ei enää saa viedä kiinteistöjen lumia. Tällä lumenvastaanottopaikan muutoksella halutaan vähentää yöaikaan tapahtuvaa liikennettä Vanhan kaupungin alueella. 

Lumen vastaanotto Kiiluntiellä

Lumen vastaanotto tapahtuu Jäteaseman aukioloaikoina. Ensimmäisellä tuonti kerralla tulee käydä ilmoittautumassa Raahen Jäteasemalle (os. Kiiluntie 167) jäteaseman hoitajalle, joka kirjaa ylös tuojan tiedot ja laskutusosoitteen sekä tarkistaa kuorman. Seuraavilla kerroilla kuljettaja käy ilmoittautumassa jäteasemalla tuomansa lumimäärän ja jäteaseman hoitaja tarkistaa lumen puhtauden. Laskutus tapahtuu Rakennetun ympäristön lautakunnan päätöksen mukaisesti kuutiohinnalla. 

Lumen tulee olla puhdasta ja jätteetöntä. Vastaanottoalueen portilla on valvontakamera valvomassa alueelle kulkevaa liikennettä. Kiinteistöjen lumien vienti muille kaupungin omistamille alueille on kielletty (esim. puistot, viherkaistat, tiealueet).

Jäteasema on avoinna talviaikaan ma - pe klo 9 - 17. 

Lumenkaatopaikan sijainti Kiiluntiellä (karttalinkki)

Muualla verkossa

Järjestyslaki

Työpäällikkö
Sanna Kelhä
puh. 044 439 3510
sanna.kelha [at] raahe.fi
Työnjohtaja
Esa Ukura
puh. 044 439 3514
esa.ukura [at] raahe.fi
Yhdyskuntatekniikan insinööri
Eemeli Ojaniemi
puh. 044 439 3516
eemeli.ojaniemi [at] raahe.fi
Talvikunnossapidon päivystys
lokakuusta maaliskuuhun
puh. 044 439 3513

Talvikunnossapidon päivystys / Pattijoki
EKA Asennus
Eero Alapere
puh. 020 770 5190

Liikennevalojen vikailmoitukset
liikennevalopaivystys [at] destia.fi