Kunnossapito

Katujen kunnossapitoluokitus

Liikenneväylät jaetaan kolmeen kunnossapitoluokkaan:

  • Ensimmäiseen kuuluvat pääliikenneväylät, kevyenliikenteen väylät ja ruutukaava-alueen kadut
  • Toiseen kuuluvat kokoojakadut ja koululaisliikenteen kannalta tärkeät väylät
  • Kolmanteen kuuluvat asuntokadut ja yksityistiet.

Talvikunnossapidon laatuvaatimukset eri kunnossapitoluokissa määräytyvät Rakennetun ympäristön lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Talvikunnossapidolla on pidettävä kadut ja kevyenliikenteen väylät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 3.)

Kunnossapitorajat

Osaa Raahen kaupungissa olevia teitä hoitaa ELY-keskus, osaa kaupunki ja osa on yksityisteitä.

Ohjeelliset kartat mistä näkyvät ELYn ja kaupungin teiden rajat.

Kaupungin ja ELY:n hoitamat tiet Raahen alueella (pdf)

Kaupungin ja ELY:n hoitamat tiet Vihannin alueella (pdf)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimat tiet

Liikenteen asiakaspalvelu

puh. 029 502 0600 
palautevayla.fi

  • palaute esim. huonokuntoisista teistä ja rikkinäisistä katuvaloista

Tienkäyttäjän linja

puh. 0200 2100

  • vaaratilanteet, kuten tielle kaatuneet puut, vaaralliset kuopat tiessä tai muita liikenne-esteitä

Hätätapauksessa soita aina 112.

Lumenkaatopaikka

Lumenkaatopaikan sijainti Hakotaurin jätevedenpuhdistamon vieressä (karttalinkki)

Muualla verkossa

Järjestyslaki

Työpäällikkö
Sanna Kelhä
puh. 044 439 3510
sanna.kelha [at] raahe.fi
Työnjohtaja
Esa Ukura
puh. 044 439 3514
esa.ukura [at] raahe.fi
Talvikunnossapidon päivystys
lokakuusta maaliskuuhun
puh. 044 439 3513

Talvikunnossapidon päivystys / Pattijoki
EKA Asennus
Eero Alapere
puh. 020 770 5190

Liikennevalojen vikailmoitukset
liikennevalopaivystys.oulunenergia [at] oulunenergia.fi