OUTI-kirjastojen käyttösäännöt

OUTI-kirjastoihin kuuluvat Hailuodon, Iin, Kempeleen, Kuusamon. Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Pudasjärven, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen, Taivalkosken, Tyrnävän ja Utajärven kirjastot. OUTI-kirjastoilla on yhteinen asiakas- ja aineistorekisteri sekä kirjastojärjestelmä.

Käyttöoikeus

 • Kirjastoja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä.

 • Kirjastojen aineistojen käyttö, lainaaminen ja varaaminen sekä kirjaston käyttäjien ohjaus ja neuvonta on maksutonta.

 • Kirjastoissa on erilaisia tiloja, joita tarjotaan asiakkaiden käyttöön maksutta tai vuokraamalla.

Kirjastokortti

 • Lainaamiseen, uusimiseen ja varaamiseen tarvitaan kirjastokortti, jonka saa todistamalla henkilöllisyytensä. Sama kirjastokortti käy kaikissa OUTI-kirjastoissa.

 • Kirjastokortti voidaan myöntää yhteisöasiakkaille. Käyttösäännöt koskevat myös yhteisöasiakkaita.

 • Kirjastokortin saa kaikista OUTI-kirjastoista tai kirjastoautoista. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton.

 • Kirjastokortin lainaoikeus on voimassa 5 vuotta. Lainausoikeuden uusimisen yhteydessä asiakkaan yhteystiedot tarkistetaan.

 • Asiakkaalla on oltava postiosoite Suomessa. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Huoltaja vastaa alle 18-vuotiaan lainoista.

 • Lainausoikeuden vanheneminen, väärä postiosoite asiakastiedoissa, puuttuva alle 15-vuotiaan huoltajatieto tai puutteellinen henkilötunnus aiheuttavat lainauskiellon. Kielto poistetaan heti, kun tiedot on korjattu.

 • Joihinkin kirjaston palveluihin tarvitaan salasana, jonka saa henkilökohtaisesti kirjastosta. Salasana tarvitaan mm. omien lainojen uusimiseen, aineiston varaamiseen verkkokirjastossa ja omatoimikirjaston sisäänpääsyyn.

Asiakkaan vastuu

 • Kirjastokortti on henkilökohtainen. Asiakas on vastuussa kirjastokortistaan ja sillä lainatusta aineistosta sekä käyttäjätunnuksen ja salasanan käytöstä.

 • Kirjastokortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi johonkin OUTI-kirjastoon. Kadonneeksi ilmoitetulla kirjastokortilla ei voi lainata. Asiakas voi lunastaa uuden kortin kadonneen tilalle tai ottaa löytyneen kortin uudelleen käyttöön todistettuaan henkilöllisyytensä.

 • Asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa OUTI-kirjastoissa, jos hän jättää lainat palauttamatta tai maksut maksamatta. Kielto on voimassa, kunnes asiakas on palauttanut aineiston ja suorittanut maksut.

 • Kirjasto on kaikille yhteinen tila. Kirjaston käyttökiellon voivat aiheuttaa kirjaston käyttäjän toistuva ja olennaisesti kirjaston toiminnalle häiriötä aiheuttava käyttäytyminen, turvallisuuden vaarantaminen tai kirjaston omaisuuden vahingoittaminen. Kunta voi asettaa kirjaston käyttäjän kirjastokohtaiseen käyttökieltoon enintään 30 päiväksi. Osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen käyttökiellon antamista.

Lainaaminen, uusiminen, varaaminen ja palauttaminen

 • Henkilöasiakkaalla voi olla kerrallaan yhteensä sata lainaa. Yhteisöasiakkaalla voi olla kerrallaan yhteensä kaksisataa lainaa.

 • Elokuvien ja digitaalisten pelien lainauksessa noudatetaankuvaohjelmalain (701/2011)mukaisia ikärajoja.

 • Lainoja voi lyhytlainoja ja esineitä lukuun ottamatta uusia, jos niistä ei ole varauksia. Lainan voi uusia enintään viisi kertaa.

 • Asiakas voi tehdä varauksia kaikkien OUTI-kirjastojen aineistosta.

 • Aineiston varaaminen on maksutonta. Noutamattomasta varauksesta peritään maksu. Varauksia voi olla voimassa enintään 50 kappaletta.

 • Lainat voi palauttaa maksutta kaikkiin OUTI-kirjastojen palvelupaikkoihin esineitä lukuun ottamatta.

Kaukolainaus OUTI-kirjastojen ulkopuolelta

 • Asiakas voi tilata kaukolainaksi aineistoa, jota ei ole OUTI-kirjastoissa. Kaukolainoista peritään maksu. Kaukolainoja tilattaessa noudatetaan valtakunnallisia kaukopalvelusääntöjä ja lainan antavan kirjaston laina-aikoja ja maksuja.

 • Kaukolainoista on kirjastokohtaisia käytänteitä.

Myöhästyneet lainat

 • Laina-aika päättyy eräpäivänä silloin, kun kirjasto suljetaan.

 • Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään päiväkohtainen myöhästymismaksu.

 • Lasten aineistosta ei mene myöhästymismaksua.

 • Palautuskehotuksen lähettämisestä peritään maksu. Palautuskehotus lähetetään myös lasten aineistosta.

 • Palauttamattomasta aineistosta lähetetään lasku. Alle 18-vuotiaan palauttamattomat lainat laskutetaan huoltajalta. Laskun lähettäminen aiheuttaa lainauskiellon

 • Perintään siirretystä, hoitamattomasta laskusta peritään aineiston korvaushinnan lisäksi perintäkulut. Perintätavat vaihtelevat kunnittain.

Aineiston korvaaminen

 • Mikäli asiakas kadottaa tai vahingoittaa kirjastoaineistoa tai jättää lainat palauttamatta, hänen on korvattava aineisto hankkimalla uusi kappale tai maksamalla korvaushinta.

 • Elokuvateoksia, digitaalisia pelejä ja tietokoneohjelmia ei voi korvata asiakkaan hankkimilla kappaleilla.

 • Kirjasto ei korvaa asiakkaan laitteita, jos ne rikkoutuvat kirjaston aineistoa käytettäessä.

Tietosuoja

 • OUTI-kirjastoilla on yhteinen lainaajarekisteri. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §).

 • Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston tietokannoissa on (Henkilötietolaki 523/1999, 10 §).

 • Rekisteriselosteet ovat saatavilla kirjastoissa.

 • Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Käyttösäännöt perustuvat lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016)

OUTI-ohjausryhmän päätös 30.5.2017
Käyttösäännöt tulevat voimaan 1.6.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.