Käyttösäännöt

OUTI-kirjastoihin kuuluvat Hailuodon, Iin, Kempeleen, Kuusamon, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Pudasjärven, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen, Taivalkosken, Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kirjastot. OUTI-kirjastoilla on yhteinen asiakas- ja aineistorekisteri sekä kirjastojärjestelmä. Asiakasrekisterin tietoja käytetään kirjastoasioinnin järjestämiseen sekä, henkilötiedot salattuna, kirjaston toiminnan tilastointiin ja kirjaston suunnittelu- ja selvitystehtäviin. Aineistorekisteriin on tallennettu myös erikois- ja koulukirjastojen aineistoja. Erikois- ja koulukirjastot noudattavat osin omia käyttösääntöjään.

Käyttösäännöt perustuvat lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Outi-kirjastoja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Kirjastojen aineistojen käyttö, lainaaminen ja varaaminen sekä kirjaston käyttäjien ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Kirjastoissa on erilaisia tiloja, joita tarjotaan asiakkaiden käyttöön maksutta tai vuokraamalla.

Kirjastokortti
 • Asiakkaan tunnistamiseen kirjaston asiakasrekisterissä tarvitaan henkilökohtainen kirjastokortti, jonka saa kirjastosta tai kirjastoautosta todistamalla henkilöllisyytensä. Kirjastoilla voi lisäksi olla käytössä vaihtoehtoinen tunnistautumistapa lainaamiseen. Sama kirjastokortti käy kaikissa OUTI-kirjastoissa. Tulostettava ilmoittautumislomake Outi-kirjastojen asiakkaaksi (pdf).
 • Kirjastokortti voidaan myöntää yhteisöasiakkaille. Käyttösäännöt koskevat myös yhteisöasiakkaita.
 • Kirjastokortin saa kaikista OUTI-kirjastoista tai kirjastoautoista. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton.
 • Kirjastokortin lainausoikeus on voimassa 5 vuotta. Lainausoikeuden uusimisen yhteydessä asiakkaan yhteystiedot tarkistetaan.
 • Asiakastiedot poistetaan kirjaston rekisteristä kokonaan asiakkaan pyynnöstä asiakkuuden päättyessä tai kun kirjastokortti on ollut käyttämättä 6 vuotta
 • Asiakkaalla on oltava postiosoite Suomessa. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Huoltaja vastaa alle 18-vuotiaan lainoista.
 • Lainausoikeuden vanheneminen, väärä postiosoite asiakastiedoissa, puuttuva alle 18-vuotiaan huoltajatieto tai puutteellinen henkilötunnus aiheuttavat lainauskiellon. Kielto poistetaan heti, kun tiedot on korjattu.
 • Kirjastokorttiin tarvitaan PIN-koodi kirjaston verkkopalvelujen, asiakastietokoneiden tai omatoimikirjastojen käyttöön. Lainausautomaatilla lainaaminen on suojattu PIN-koodilla monissa kirjastoissa. PIN-koodin saa henkilökohtaisesti kirjastosta tai verkkokirjaston ”Unohditko PIN-koodisi?”-linkistä, jos asiakastietoihin on tallennettu sähköpostiosoite. PIN-koodia ei anneta puhelimitse.
Asiakkaan vastuu
 • Kirjastokortti on henkilökohtainen. Asiakas on vastuussa kirjastokortistaan ja sillä lainatusta aineistosta sekä käyttäjätunnuksen ja PIN-koodin käytöstä.
 • Kirjastokortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi johonkin OUTI-kirjastoon. Kadonneeksi ilmoitetulla kirjastokortilla ei voi lainata. Asiakas voi lunastaa uuden kortin kadonneen tilalle tai ottaa löytyneen kortin uudelleen käyttöön todistettuaan henkilöllisyytensä.
 • Asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa OUTI-kirjastoissa, jos hän jättää lainat palauttamatta tai maksut maksamatta. Kielto on voimassa, kunnes asiakas on palauttanut aineiston ja suorittanut maksut.
 • Kirjasto on kaikille yhteinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Kirjaston käyttökiellon voivat aiheuttaa kirjaston käyttäjän toistuva ja olennaisesti kirjaston toiminnalle häiriötä aiheuttava käyttäytyminen turvallisuuden vaarantaminen tai kirjaston omaisuuden vahingoittaminen. Kunta voi asettaa kirjaston käyttäjän kirjastokohtaiseen käyttökieltoon enintään 30 päiväksi. Osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen käyttökiellon antamista.
Lainaaminen, uusiminen, varaaminen ja palauttaminen
 • Henkilöasiakkaalla voi olla kerrallaan yhteensä 100 lainaa ja yhteisöasiakkaalla 200 lainaa. Videopelejä voi olla kerralla lainassa 4, joista 2 aikuisten ja 2 lasten- ja nuorten peliä. E-aineiston lainamäärät ovat palvelukohtaisia. 
 • Elokuvien ja digitaalisten pelien lainauksessa noudatetaan Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön antamia ikärajoja. Lisätietoa pelien ja elokuvien ikärajoista löytyy Ikärajat.fi -verkkosivustosta.
 • Lainan voi lyhytlainoja lukuun ottamatta uusia, jos niistä ei ole varauksia. Lainan voi uusia enintään viisi kertaa.
 • Asiakas voi tehdä varauksia kaikkien OUTI-kirjastojen varattavasta aineistosta.
 • Aineiston varaaminen on maksutonta. Noutamattomasta varauksesta peritään maksu. Varauksia voi olla voimassa enintään 100 kappaletta.
 • Lainat voi palauttaa maksutta kaikkiin OUTI-kirjastojen palvelupaikkoihin esineitä lukuun ottamatta. Esineet palautetaan siihen kirjastoon, josta ne on lainattu.
Kaukolainaus OUTI-kirjastojen ulkopuolelta
 • Asiakas voi tilata kaukolainaksi aineistoa, jota ei ole OUTI-kirjastoissa. Kaukolainoista peritään maksu. Kaukolainoja tilattaessa noudatetaan valtakunnallisia kaukopalvelusääntöjä ja lainan antavan kirjaston laina-aikoja ja maksuja.
 • Kaukolainoista on eri kunnissa erilaisia käytänteitä. Kysy lisätietoa kirjastostasi.
Myöhästyneet lainat
 • Laina-aika päättyy eräpäivänä silloin, kun kirjasto suljetaan.
 • Asiakas voi tilata itselleen sähköpostiviestejä varoitukseksi lähestyvästä eräpäivästä. Asiakas on vastuussa lainoistaan myös siinä tapauksessa, että kirjastojärjestelmän lähettämät eräpäivävaroitukset tai palautuskehotukset eivät tavoita asiakasta tai niitä ei järjestelmän ylläpitotöistä johtuen lähetetä.
 • Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään päiväkohtainen myöhästymismaksu.
 • Lasten aineistosta tai lapsiasiakkaan lainoista ei mene myöhästymismaksua.
 • Palautuskehotuksen lähettämisestä peritään maksu. Palautuskehotus lähetetään myös lasten aineistosta ja lapsiasiakkaan lainoista. Palautuskehotukset lähetetään 7 ja 35 vuorokautta eräpäivän jälkeen sähköpostilla tai kirjeenä. 
 • Palauttamattomasta aineistosta lähetetään lasku. Alle 18-vuotiaan palauttamattomat lainat laskutetaan huoltajalta. Laskun lähettäminen aiheuttaa lainauskiellon.
 • Perintään siirretystä, hoitamattomasta laskusta peritään aineiston korvaushinnan lisäksi perintätoimiston perintäkulut. Perintätavat vaihtelevat kunnittain.
Aineiston korvaaminen
 • Mikäli asiakas kadottaa tai vahingoittaa kirjastoaineistoa tai jättää lainat palauttamatta, hänen on korvattava aineisto hankkimalla uusi kappale tai maksamalla korvaushinta.
 • Elokuvateoksia, digitaalisia pelejä ja tietokoneohjelmia ei voi korvata asiakkaan hankkimilla kappaleilla.
 • Kirjasto ei korvaa asiakkaan laitteita, jos ne rikkoutuvat kirjaston aineistoa käytettäessä.
Tietosuoja
 • OUTI-kirjastoilla on yhteinen lainaajarekisteri. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Tietosuojalaki 1050/2018, 4 § ja 29 §).
 • Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston tietokannoissa on sekä korjata tai poistaa tietonsa (Tietosuoja-asetus 2016/679 artiklat 13-18). Ohje tietopyynnön tekemiseen löytyy rekisteriselosteesta.
 • Tietosuojaselosteet ovat saatavilla verkkokirjastossa osoitteessa: https://outi.finna.fi/Content/rekisteriselosteet.
 • Kirjaston yksilöiviä lainaaja- ja lainaustietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.
Laina-ajat
 • Yleinen laina-aika 28 vrk
 • Dvd- ja Blu-ray-levyt, pelit ja videopelit sekä lyhytlainat 14 vrk
 • Esineet (esinekohtainen) 1-28 vrk
 • E-aineisto (palvelukohtainen) 1-28 vrk
 • Laina-aika päättyy eräpäivänä silloin, kun kirjasto suljetaan.
 • Asiakas voi tilata itselleen muistutuksen lähestyvästä eräpäivästä sähköpostiin. Ongelmat muistutuspalveluissa tai järjestelmän lähettämissä palautuskehotuksissa eivät poista vastuuta lainoista.
Maksut
 • Myöhästymismaksu 0,30 € / pv / nide, lyhytlainat 0,40 € / pv / nide, maks. / laina 6 €
 • Ensimmäinen palautuskehoitus 1.50 €
 • Toinen palautuskehoitus 3 €
 • Noutamattoman varauksen maksu 1 €
 • Kaukolainamaksu 1 € + lähettäjäkirjaston perimät kulut
 • Uusi kirjastokortti 2 €
 • Lainauskiellon maksuraja 12 €
 • Lasten ja nuorten lainoista ei mene myöhästymismaksua. Palautuskehotuksen lähettämisestä peritään aina maksu. Lainaaminen, varaaminen ja lainojen uusiminen estyy, jos maksuja on 12 euroa tai enemmän. Palautuskehotukset lähetetään 7 ja 35 vuorokautta eräpäivän jälkeen sähköpostilla tai kirjeenä. Lasku palauttamattomasta aineistosta lähetetään kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei makseta tai aineistoa palauteta, kirjasto siirtää asian perintätoimistolle
 • Kertyneet kirjastomaksut on maksettava kerralla. Maksuja ei voi lyhentää.

Outi-kirjastot

 

Omatoimiajan käyttösäännöt 
(Henkilökunta ei ole paikalla,
kameravalvonta)