Ohjeet ja määräykset

Pohjoismaissa on ainutlaatuisen laajat jokamiehenoikeudet. Meillä suuret metsäalueet ja vesistöt antavat erinomaiset puitteet liikkua ja virkistäytyä luonnossa. 

Hirvi syömässä pihlajan oksia. Kuva: Terho Männistö.
Hirvi syömässä pihlajanoksia. Kuva: Terho Männistö.

Jokamiehenoikeudet 

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. 

Luonnonsuojelualueilla eivät kuitenkaan jokamiehenoikeudet ole sellaisenaan voimassa. Jokamiehenoikeuksiin sisältyy aina vaatimus, että niiden käytöstä ei aiheudu taittaa tai vahinkoa. Oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriöitä tuottavalla tavalla.