Ohjeet ja määräykset

Hirvi syömässä pihlajan oksia. Kuva: Terho Männistö.
Hirvi syömässä pihlajanoksia. Kuva: Terho Männistö.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä.

Raahen kaupunginvaltuuston 23.8.2021 § 122 hyväksymät ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 13.10.2021.

Jätehuoltomääräykset

Rakennetun ympäristön lautakunta on hyväksynyt Raahen kaupungin jätehuoltomääräykset 14.12.2022 § 199 ja ne ovat tulleet voimaan 1.2.2023.

Jokamiehenoikeudet 

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. 

Luonnonsuojelualueilla eivät kuitenkaan jokamiehenoikeudet ole sellaisenaan voimassa. Jokamiehenoikeuksiin sisältyy aina vaatimus, että niiden käytöstä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa. Oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriöitä tuottavalla tavalla.