Usein kysyttyä

Havainto / suositeltava toimenpide

1. Roskia luonnossa

Poimi roskat pois ja toimita niille varattuun paikkaan. Jos omatoiminen siivoaminen ei ole mahdollista tai on kohtuutonta, tiedota asiasta alueen kunnossapidosta vastaavalle tai maanomistajalle asian korjaamiseksi. Ellei roskaaja, alueen kunnossapidosta vastaava tai maanomistaja ole tiedossa, tee asiasta ilmoitus ympäristötarkastajalle.

2. Naapurin häiritsevä varasto

Kun naapurin tontille pitkäaikaisesti ja pahasti rumentava varastointi häiritsee, kerro häiriöstä asiallisesti naapurille asian korjaamiseksi. Ellei keskusteluista ole apua, voit kertoa asiasta rakennusvalvontaviranomaiselle, jolla on mahdollisuus käyttää viime kädessä pakkokeinoja, kuten uhkasakkoa tai teettämisuhkaa asian korjaamiseksi.

3. Naapurin toiminta häiritsee

Mikäli koet, että naapurin kiinteistön käytöstä aiheutuu kohtuutonta haittaa savun, pölyn, hajun yms. johdosta, ilmoita siitä naapurille asian korjaamiseksi. Ellei keskusteluista ole apua, voit ilmoittaa asiasta naapuruussuhdelain mukaisena rikosilmoituksena poliisille. Naapuruussuhteita hoitavat tonttien rakennusten kunnon ja käytön osalta myös rakennustarkastajat, asumisen terveyden osalta terveystarkastajat, sekä ympäristölle aiheutuvien haittojen ja vahinkojen osalta ympäristötarkastajat.

4. Yritystoiminta rasittaa

Mikäli lähistöllä olevasta teollisuuskiinteistöstä tai karjatilalta aiheutuu ympäristöön poikkeuksellista rasitusta esim. jätevesistä tai muista päästöistä, on tästä paras ilmoittaa kyseiselle toiminnanharjoittajalle asian korjaamiseksi. Voit ilmoittaa tarvittaessa ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle, joka on pienemmissä luvissa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja isommissa luvissa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

5. Romuajoneuvo

Ilmoita havaitsemastasi hylätystä ajoneuvosta maastossa ajoneuvon omistajalle/haltijalle tai maanomistajalle. Asiasta voi ilmoittaa myös poliisille tai kunnan tekniselle toimelle, jotka ryhtyvät asian johdosta tarvittaviin toimiin.

6. Öljyvahinko

Mikäli ajoneuvosi rikkoontuu ja öljyä pääsee maahan, ryhdy heti toimiin lisävahinkojen estämiseksi keräämällä valuva öljy astiaan, imeyttämällä se turpeeseen tai kankaaseen. Ota öljystä likaantunut maa-aines talteen. Toimita jäteöljyt ja öljyinen imeytysturve, kankaat ja maa-aines vaarallisten jätteiden (ongelmajätteiden) vastaanottopaikkaan. Ilmoita isommasta vahingosta pelastusviranomaiselle (palokunta) puhdistustyön tekemiseksi.

7. Kituva eläin

Havaittuasi haavoittuneen tai kuolleeksi arvioimasi eläimen maastossa tai kulkutiellä, tutustu varovasti eläimen tilaan. Lopeta pahasti haavoittuneen eläimen kärsimys tappamalla se, jos suinkin mahdollista. Pyydä tarvittaessa apua esim. paikallisilta metsästäjiltä. Mikäli kyseessä on rauhoitettu eläin, ilmoita asiasta Oulun Yliopiston eläintieteen laitokselle. Liikenneonnettomuudesta eläimen kanssa tulee tehdä ilmoitus poliisille ja tarvittaessa myös ajoneuvon vakuutuslaitokselle.

8. Kuolleet kalat

Kuolleista kaloista tulee ilmoittaa paikallisille kalatalousviranomaisille, vesialueen omistajalle ja tarvittaessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja / tai paikalliselle ympäristöviranomaiselle.

9. Luvaton moottoriajoneuvolla ajo toisen maalla

Havaittuasi maillasi tapahtuvaa luvatonta maastoajoa moottoriajoneuvolla (esim. auto, mopo, mönkijä tai moottorikelkka) ilmoita tästä tekijälle ja pyydä lopettamaan ajo. Tee tarvittaessa ilmoitus poliisille.

10. Luonnonsuojelurikkomus

Kun havaitset, että rauhoitetulla alueella metsästetään, tehdään nuotioita tai vahingoitetaan kasvustoa, kehota tekijää lopettamaan lainvastainen menettely. Ilmoita tarvittaessa asiasta poliisille ja/tai Pohjois-Pohjanmaan ELY:n luonnonsuojeluosastolle tai paikalliselle ympäristöviranomaiselle.