Yhteystiedot

Asiakaskäynneistä olisi hyvä sopia etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite

Tekninen keskus 
Ympäristövalvonta 
Rantakatu 8E, 92100 Raahe

Käynti Softpoliksen Kirkkokadun puoleisesta päädystä, ovi 7, 2. krs.

Neuvontapyynnöt, ennakkolausunnot ja lupahakemukset

Raahen ympäristövalvonta hoitaa Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan lupa-asiat.

Lupahakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköistä lupapiste.fi lupahakujärjestelmää käyttäen.

Ympäristötarkastajat

Mikäli asiasi ei ole kiireinen, voit osoittaa viestisi myös ympäristövalvonnan yhteyssähköpostiin ymparisto [at] raahe.fi, jolloin viesti tavoittaa kaikki ympäristötarkastajat.

Tehtäväkenttäämme kuuluvat alueet on jaettu ympäristötarkastajien kesken seuraavasti.

Johtava ympäristötarkastaja Niini Tuikkanen
Puh. 044 439 3633
niini.tuikkanen [at] raahe.fi
 • teollisuuden ympäristöasiat
 • tuulivoimaan liittyvät ympäristöasiat
 • maisematyöluvat
 • maatalouden ympäristöasiat
 • ympäristöluvat
 • ohjaus ja neuvonta
 • hallinto

Ympäristötarkastaja Henna Laurila
Puh. 044 439 3503 
henna.laurila [at] raahe.fi

 • maa-ainesasiat
 • rekisteröitävät toiminnat
 • kertaluonteista toimintaa koskevat ilmoitusasiat
 • ympäristöluvat
 • jätevesiasiat
 • ohjaus ja neuvonta

Ympäristötarkastaja Teppo Niiranen
Puh. 040 130 8274 
teppo.niiranen [at] raahe.fi

 • ympäristöluvat
 • maatalouden ympäristöasiat
 • jätelain mukaiset ympäristöasiat
 • kertaluonteista toimintaa koskevat ilmoitusasiat
 • jätevesiasiat
 • vesistöt, vesiensuojelu
 • ohjaus ja neuvonta
Projektityöntekijä Jussi Vuoristo 
Puh. 040 130 8239
jussi.vuoristo [at] raahe.fi
 • ohjaus ja neuvonta

Muut viranomaiset

Tapauskohtaisesti työskentelemme myös mm. seuraavien viranomaisten kanssa.