Ilmanlaatu

Raahessa ympäristönsuojeluviranomainen seuraa ympäristön tilaa ja tekee toimia ympäristön tilan parantamiseksi. Ympäristön tilaa seurataan ilmanlaadun seurantaohjelmalla, joka sisältää jatkuvaa ja ympärivuotista näytteenottoa eri puolilla kaupunkia.

Raahen ilmanlaadun seurannan toteuttamisesta vastaa Raahen kaupunki. Seurantaohjelman teetättäjinä ja rahoittajina ovat Raahen kaupunki, SSAB Europe Oy, Raahen Voima Oy ja Nordkalk Oy, Raahen Energia Oy, Raahen Satama Oy ja Raahen Valimo Oy. 

Päästölähteet

Merkittävimmät päästöjen aiheuttajat Raahen alueella ovat SSAB Europe Oy:n Raahen terästehdas, liikenne, energiantuotanto, yksittäiset metallialan pienyritykset ja kauempaa ilman kautta tuleva kaukokulkeuma. Paikallisesti merkittäviä päästöjä voi tapahtua myös kiinteistöissä tapahtuvasta pienpoltosta.

Liikenne ja pakokaasupäästöt vaikuttavat suuresti kevätpölyn leviämiseen. Ilman epäpuhtauksien kulkeutumiseen vaikuttavat myös sääolosuhteet ja vallitseva tuulen suunta.

Ilmanlaadun mittaukset

Raahen ilmanlaadun mittausasemilla mitataan pitoisuuksia seuraavista päästöistä: jatkuvatoimiset hengitettävät hiukkaset (halkaisijaltaan alle 10 µm:n suuruiset hiukkaset, PM10), typen oksidit (NOx) ja rikkidioksidi (SO2). Hengitettävistä hiukkasista määritetään metallien sekä PAH-yhdisteiden (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) vuorokausipitoisuudet.

Raahessa on kaksi mittausasemaa. Mittausasemien mittaamat, tämän sivun kartassa näkyvät yhdisteet ovat: 

  1. Raahen keskusta: Hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset, typpidioksidi
  2. Lapaluoto: Hengitettävät hiukkaset, rikkidioksidi.

Kartasta voit seurata Raahen mittausasemien tuloksia haluamallasi ajanjaksolla. Valitse seurattava yhdiste kartan oikeasta sarakkeesta (esim. hengitettävät hiukkaset). Saat tarkemmat tiedot yhdisteestä esille, kun klikkaat mittausasemasta kertovaa, pyöreän mallista kuvaketta tai kirjoitat mittauspisteen nimen hakulaatikkoon. Mikäli mittauspisteen kuvaketta ei näy, kyseistä yhdistettä ei Raahessa mitata. Kartan säätiedot ovat peräisin Lapaluodon satamassa sijaitsevalta, Ilmatieteen laitoksen sääasemalta.

Kartta Raahen keskustassa ja Lapaluodossa sijaitsevista ilmanlaadun mittauspisteistä. Lähde: Ilmatieteen laitos.

Mittaustulosten perusteella tehdään vuosittain ilmanlaaturaportti. Raportissa tuloksia verrataan laissa ja asetuksissa määriteltyihin raja-arvoihin sekä aikaisempien vuosien tuloksiin. Raportit löytyvät tämän sivun liitetiedostoista.

Ilmanlaadun raja-arvojen ylitykset ja muut Suomen mittausverkot

llmatieteen laitos kokoaa tietoja Suomen mittausasemien tuloksista ja raja-arvojen ylityksistä Ilmanlaatu Suomessa -sivulle.

Yhteystiedot

Ympäristöinsinööri
Aino Alatalo
aino.alatalo [at] raahe.fi
puh. 040 130 3810