Ympäristönsuojelun lupa-asiat

Ympäristölainsäädännössä on määritelty luvanvaraiset ja ilmoitusvelvolliset toiminnot, joille tulee hakea lupa ympäristönsuojeluviranomaiselta. Luvista ja ilmoituksien käsittelystä peritään maksu Raahen kaupungin hyväksyttyjen taksojen mukaisesti.

Lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyä jouduttaa hyvin laaditut asiakirjat ja niiden toimittaminen riittävän ajoissa ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.
Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen.

Hoida ympäristövalvonnan lupa- ja ilmoitusmenettelyt verkossa Lupapisteen kautta

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa

  1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
  2. Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
  3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle Osapuolet-välilehdeltä. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta näpyttelyltä. Mikäli hankkeella on suunnittelija/konsultti, voi hän vastata pääsääntöisesti hankkeen edistämisetä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
  4. Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana. Liitteiden lisäämisen jälkeen tulee painaa Tallenna-näppäintä.
  5. Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen Keskustelu-ikkunan kautta.
  6. Jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle Hankkeen jättäminen -välilehdeltä.