Eläinsuojat

Uusia eläinsuojia koskee ympäristönsuojelulain ilmoitusmenettely. Vanhat ympäristöluvat ovat voimassa, kunnes niitä on tarvetta muuttaa. 

Lomakkeet jätetään täytettynä ympäristövalvontaan Ruskatielle tai sähköpostitse ymparisto [at] raahe.fi.

Lomakkeet ja lisätietoa löytyvät ympäristöhallinnon internet-sivuilta: 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/YSLn_yleinen_ilmoitusmenettely/Elainsuojat