Yleisessä tietoverkossa julkaistavat tiedot energiantuotantoyksiköistä

Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee ympäristönsuojelulain (527/2014) 106 e §:n ja keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1065/2017) 21 §:n mukaisesti julkaista taulukon mukaiset tiedot energiantuotantoyksiköistä yleisessä tietoverkossa