Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu perustuu luonnonsuojelulakiin (9/2023) ja sen tavoitteena on mm. luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen sekä luonnontuntemuksen lisääminen.

Merinäkymä. Kuva: Terho Männistö.
Merinäkymä. Kuva:Terho Männistö.

Raahen alueella on paljon erityyppisiä luontokohteita tai -alueita, joilla on suojeluarvoa. Ainutlaatuinen saaristo kaupungin edustalla on luonnon ja maiseman kannalta arvokas. Erityispiirteen Raahen alueen luonnolle antaa vielä maankohoaminen, joka kohottaa merestä jatkuvasti uutta maata.

Luonnonsuojelulain tehtävistä valtaosa kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivaltaan.