Koulukuraattori

Koulukuraattoritoiminta on oppilaan tukemista ja yhteistyötä huoltajien, opettajien ja oppilaan muun sosiaalisen verkoston kanssa.

Työn tavoitteena on tukea opintojen suorittamista, oppilaan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä. Koulukuraattori osallistuu koulujen opiskeluhuoltoon, käy yksilöllisiä ja ryhmäkeskusteluja, selvittää opiskelijan tarvitsemia yksilöllisten opetusjärjestelyjen mahdollisuuksia ja luo tarpeen vaatiessa oppilaan tueksi sosiaalisia verkostoja. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan jatkohoitoon tai muiden tukitoimien piiriin. Kuraattori voi auttaa oppilaita myös koulutuksen nivelvaiheissa.

Koulukuraattori on mukana toteuttamassa koulujen yhteisöllistä oppilashuoltoa, eli mm. suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteisöllisyyteen, viihtyvyyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Koulukuraattoreiden yhteystiedot ja vastuukoulut

Koulukuraattori
Nina Moisare
Puh. 040 830 3125
nina.moisare [at] pohde.fi
Vastuukoulut: Pattasten koulu ja Harakkamäen koulu.

Koulukuraattori
Paula Seppänen
Puh. 044 439 3470
paula.k.seppanen [at] pohde.fi
Vastuukoulut: Saloisten koulu, Koivuluodon koulu ja Honganpalon koulu.

Koulukuraattori
Jussi Puurunen
Puh. 040 311 0391
jussi.puurunen [at] pohde.fi
Vastuukoulut: Antinkankaan koulu, Haapajoen koulu ja Vihannin yhtenäiskoulu.

Koulukuraattori
Emmi Rönkä
Puh. 040 130 3831
emmi.ronka [at] pohde.fi
Vastuukoulut: Raahen Porvari- ja Kauppakoulu ja koulutuskeskus Brahe (luovat alat).

Koulukuraattori
Noora Kopisto
Puh. 044 439 3302
noora.kopisto [at] pohde.fi
Vastuukoulut: Merikadun koulu ja Raahen lukio

Koulukuraattori
Sofia Jokitalo
Puh. 040 130 8202
sofia.jokitalo [at] pohde.fi
Vastuukoulut: Keskuskoulu, Olkijoen koulu, Jokelan koulu ja Tikkalan koulu.

Vastaava koulukuraattori

Vastaava koulukuraattori palveluita on saatavana kaikille oppilaitoksille ja päiväkodeille. Vastaavan kuraattorin työtehtäviin kuuluu mm. toimia tarvittaessa työparina koulukuraattorille, koulupsykologille tai kouluterveydenhoitajalle, tarjota konsultointiapua lastensuojelullisissa 12 asioissa ja häneen voi olla yhteydessä kuraattorin apua vaativissa kiireellisissä asioissa oman yksikön koulukuraattorin ollessa poissa töistä.

Koulukuraattori
Elina Holmström
Puh. 040 353 7902
elina.e.holmstrom [at] pohde.fi
Vastuukoulut: Koulutuskeskus Brahe (tekniikka ja palvelualat)