Raahe ja vety

Vihreä vety on täysin päästötön tulevaisuuden polttoaine, jota voidaan käyttää myös energiavarastona ja raaka-aineena. Vety tulee muuttamaan teollisuuden prosesseja merkittävästi ja se mahdollistaa päästöttömien polttoaineiden käytön maa- ja meriliikenteessä.

Kaupungin rooli tukijana ja mahdollistajana

Energiamurros ja vähähiilisyystavoitteet tulevat väistämättä vaikuttamaan teollisuuteen. Myös kaupunki on osaltaan sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin osana Hiilineutraali kunta -verkostoa. Ympäristöhyötyjen lisäksi muutoksessa on valtava potentiaali uudelle liiketoiminnalle ja siksi Raahen kaupunki on halunnut omalla aktiivisella panoksellaan olla mukana selvittämässä, kuinka vetyyn liittyvää liiketoimintaa voitaisiin alueella edistää. Selvitykset ovat osoittaneet, että Raahessa on hyvät edellytykset vedyn tuotantoon ja varastointiin sekä sijainnin, olosuhteiden että kysynnän näkökulmasta.

Yhteyshenkilöt

  • Harri Tuomikoski puh. 040 135 6811, harri.tuomikoski [at] raahe.fi
  • Pasi Pitkänen puh. 040 135 6750, pasi.pitkanen [at] raahe.fi

Puhdasta energiaa Raahesta ja lähialuilta

Vihreän vedyn tuotanto vaatii paljon uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Tällä hetkellä Raahen seutukunnassa on 14 % koko Suomen tuulivoimakapasiteetista. Lähialueille on sekä rakenteilla että suunnitteilla valtavia energiainvestointeja, joista esimerkiksi OX2 merituulipuisto Raahen ja Oulun edustalla kattaisi noin 18 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta (2020).

Perämerenkaaresta Euroopan suurin vetylaakso?

Selvitysten lisäksi Raahen kaupunki on ollut käynnistämässä kahta suurta vetyhanketta, joita hallinnoi Raahen seudun kehitys. Suomen kestävän kasvun ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa. Molemmissa hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kansallinen vetyverkosto -hanke yhdistää vetyteollisuudesta kiinnostuneet yritykset, tutkimuslaitokset, sijoittajat sekä kaupungit ja kunnat jakamaan tietoa ja osaamista. Hanke rakentaa myös BotH2nia-brändiä, jonka avulla vetyhankkeille Itämeren alueella haetaan näkyvyyttä Euroopassa. Vetyverkostoon voi liittyä BotH2nian verkkosivuilla.

R4H2 – REACTions for Hydrogen -hankkeessa rakennetaan vetyekosysteemiverkosto Pohjois-Pohjanmaalle ja kartoitetaan tarkemmin liiketoimintamahdollisuuksia liittyen vetytalouden eri osa-alueisiin. Lisäksi selvitetään osaamis-, tutkimus- ja koulutustarpeita vetytalouteen siirtymisessä.

Tässä sivustossa:

Muualla verkossa: