Kaavoitusyksikkö

Kaavoitusyksikkö on Raahen kaupungin kaavatilanteen paras asiantuntija. Yksikkö laatii, ohjaa ja valvoo kaavoitukseen liittyviä suunnitelmia sekä antaa lausuntoja erilaisista maankäytön toimista kaupungin päätöksentekoa varten. Yksiköstä voi kysyä ennakkotietoja esimerkiksi silloin, kun harkitsee oman rakennushankkeen käynnistämistä.

Raahen kaupungissa tehtävästä yleis- ja asemakaavojen laadinnasta vastaa kaavoitusyksikkö. Osan kaavoista tai niihin tarvittavista lähtöselvityksistä kaupunki laatii omana työnään. Sen lisäksi yksikön työnä on valvoa konsulttityönä tehtävien kaavasuunnitelmien ja selvitysten laadintaa. Yksikkö osallistuu myös kaupungin muiden maankäyttösuunnitelmien laadintaan.

Suunnittelutyön lisäksi kaavoitusyksikkö antaa lausuntoja suunnittelutarveratkaisuja, poikkeamispäätöksiä ja maisematyölupia varten sekä osallistuu muun muassa rakennusvalvontaan liittyviin katselmuksiin. Rakennushankkeisiin ja maankäyttöön liittyviin suunnitelmiin voi kysyä ennakkotietoa kaavoituksesta. Myös kiinteistöä hankkiessa kannattaa olla perillä sitä koskevasta kaavatilanteesta.

Kaavoitusyksikön henkilöstö

Kaavoituspäällikkö  
Anu Syrjäpalo

Kaavasuunnittelija  
Mathias Holmén

Kaavasuunnittelija  
Outi Järvinen

Suunnitteluassistentti  
Riitta Svensk

Suunnitteluassistentti
Marjaana Mankinen

Suunnitteluassistentti
Tanja Marjala

Suunnitteluassistentti  
Eila Tikkala
(osa-aikainen)