voimassa

Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaava

KV 29.5.2017 § 54, lainvoima 26.6.2019, voimaantulo 1.7.2019.

Kopsan tuulivoimapuiston alue sijaitsee Raahen ja Vihannin välisen maantien (kantatie 88, Raahentie) lounaispuolella, Kopsan kylän kaakkoispuolella. Alueelta on noin 23 km Raahen keskustaan ja noin 13 km Vihannin keskustaan. Merelle alueelta on noin 17 km.

Osayleiskaava-alueen pinta-ala oli n. 5,8 km2. Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaava mahdollisti 6 tuulivoimalan lisärakentamisen alueelle aiemmin hyväksytyn 17 tuulivoimalan lisäksi.

Kopsan tuulivoimapuiston III:n vaiheen osayleiskaava laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana tuulivoimarakentamista ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla).

 

Näkymä Lukkaroisentieltä kohti Kopsan hankealuetta. Maisemakuvaan on upotettu metsärajan yläpuolelle näkyviä tuulivoimaloita, joiden sijoittamista suunnitellaan Kopsaan.

Lisätietoja
Anu Syrjäpalo
kaavoituspäällikkö

Mathias Holmén
kaavasuunnittelija