Hummastinvaaran reitit

Hummastinvaaran ulkoilureitistö sijaitsee Pattijoen keskustan ja Hummastinjärven välisellä alueella, 8-tien pohjoispuolella.

Hummastinvaaran nuotiopaikka. Kuva:Raahen kaupunki.
Hummastinvaaran nuotiopaikka. Kuva:Raahen kaupunki.

Valittavana on neljä erimittaista reittiä (5, 10, 15 ja 25 km), jotka on merkitty maastoon värikoodein, sekä osalla matkaa myös hevosura. Reitistön kulku-uria, merkintöjä ja opasteita parannettiin kesän ja syksyn 2014 aikana. Talvisin reiteillä kulkee lumitilanteen salliessa hiihtolatu.

Pisimmän reitin läheisyydessä on kaksi kiviaineksen louhosaluetta, joissa tehdään satunnaisesti kallion räjäytyksiä. Räjäytyksistä ilmoitetaan etukäteen kuuluvin merkkiäänin. Räjäytyksistä ja louhinnasta ei aihaudu vaaraa reiteillä liikkuville, mutta louhosalueen läheisyydessä reittien ulkopuolella liikkumista tulee välttää.

Harakkamäki: Harakkamäentie 12, 92140 Pattijoki
Hummastinvaaran pysähdyspaikka: Moottoriradantie 3, 92140 Pattijoki