Erityisnuorisotyö ja ehkäisevä päihdetyö

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö on nuorten ja monialaisten toimijoiden tarpeista lähtevää sosiaalista nuorisotyötä, joka kohdistuu tukea tarvitseviin nuoriin. Tarkoituksena on auttaa ja tukea nuorta ongelmallisissa tilanteissa, kasvamisen kivuissa tai muissa eteen tulevissa elämän solmukohdissa nuorisotyöllisin työmenetelmin. Erityisnuorisotyön työmuotona käytämme Omin Jaloin -menetelmää. Juhlapäivinä kaupungissa päivystävä Paras- katupartiointi on erityisnuorisotyön etsivää nuorisotyötä.

Ehkäisevä päihdetyö

Nuorisotoimen ehkäisevä päihtetyö kohdentuu riskiryhmiin pienryhmätoiminnan kautta sekä yleiseen ehkäisyyn erilaisten ehkäisevän työn kampanjoiden kautta. Joka vuosi nuorisotoimi järjestää kuutosluokkalaisille laajan Mietippä Ite- ehkäisevän työn kokonaisuuden, johon sisältyy päihdetietouden lisäksi paljon elämäntaitoja tukevia elementtejä. Kokonaisuus alkaa kun oppilaat ovat kuutosluokan keväällä ja jatkuu ala- ja yläkoulujen nivelvaiheen yli aina seiskaluokan syksyyn.

Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoiden kanssa mm. oppilashuollon, sosiaalitoimen lastensuojelun, perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten, koululais- ja opiskelijaterveydenhuollon, päihdetyöryhmä Verkon, päihdehuollon ja eri hankkeiden kanssa.

Omin Jaloin

Erityisnuorisotyön asiakastyömuodoksi on Raahessa valikoitunut Omin Jaloin -menetelmä. Toiminnassa nuoren elämä kartoitetaan laajasti yhdeksän eri elämän osa-alueen osalta ja koosteen perusteella arvioidaan nuoren tilanne ja nuori ohjataan tarvitsemansa tuen piiriin. Kartoituksessa tärkeässä osassa ovat myös nuoren voimavarat ja tulevaisuuteen suuntaava työ-ote. Toimintaan voi ohjautua useiden eri toimijatahojen kautta, myös nuori itse tai hänen vanhempansa voivat olla yhteydessä työntekijään.

Raahen Nuorisotoimi
Erityisnuorisotyö

Laura Manninen
laura.manninen (at) raahe.fi
puh. 044 439 3353


A-klinikka