Satelliitti-työpajatoiminta

Satelliitti-työpajatoiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 25-vuotiaille ammattitaidottomille tai muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville raahelaisille nuorille.

Työpajaryhmät käynnistyvät kolme kertaa vuodessa ja kestää n. 5-6 kuukautta. Satelliitti-työpajatoiminta jakautuu ryhmävaiheeseen (n. 2,5 kk) ja yksilötyöpajavaiheeseen (n. 2-2,5 kk). Ryhmävalmennusvaiheessa tutustutaan pienryhmässä eri ammatteihin ja opiskeluvaihtoehtoihin sekä harjaannutetaan arjenhallinnan taitoja, sosiaalisia vahvuuksia ja omaa hyvinvointia. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Yksilötyöpajan aikana nuori toteuttaa yksilöllisesti työvalmentajan kanssa tehtyä suunnitelmaa ja voi siirtyä esim. työharjoitteluun tai kuntouttavaan työtoimintaan.

Työpajan ryhmävalmennusvaiheessa on mahdollista saada ylläpitokorvausta tai toimintarahaa 8 euroa kultakin osallistumispäivältä, sillä ryhmävalmennusvaihe toteutetaan kuntouttavana työtoimintana. Työharjoittelun ajalta voi hakea myös työmarkkinatukea.

Satelliitti-työpajatoiminta on Raahen kaupungin nuorisotoimen hallinnoimaa toimintaa, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kautta.

Kiinnostuitko? Lisätietoja!

Voit ottaa yhteyttä suoraan Satelliitti-työpajatoiminnan työvalmentajaan. Voit myös halutessasi hakeutua mukaan toimintaan Raahen seutukunnan työvoimatoimiston, Työvoiman palvelukeskuksen tai sosiaalitoimen kautta.

Työvalmentajat

Katja Mathlin ja Jaana Ranto
etunimi.sukunimi (at) raahe.fi , satelliitti (at) raahe.fi

www.satelliitti.info

Käyntiosoite

Brahenkatu 23
92100 Raahe