Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on vaativaa kasvatus- ja kohtaamistyötä nuoren kasvun äärellä. Etsivä nuorisotyö tarjoaa kaikille alle 29-vuotiaille mahdollisuuden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukeen sekä kiireettömästi nuoren elämäntilanteen ehdolla. Työntekijät ovat läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen keskusteluun aikuisen kanssa.
Etsivä nuorisotyö edistää nuoren kasvua, itsenäistymistä ja elämänhallintaa, osallisuutta yhteiskuntaan sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Lisäksi etsivä nuorisotyö auttaa nuorta hänelle hyödyllisten palveluiden löytymisessä sekä niihin kiinnittymisessä. Osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.

Etsivän nuorisotyön kohderyhmään kuuluvat 15-28 -vuotiaat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevat nuoret sekä nuoret, jotka toivovat apua johonkin itseä askarruttavaan asiaan.

Etsivän nuorisotyön yhdyshenkilö
Päivi Myllylä
etsivä nuorisotyöntekijä
puh. 040 830 3092
paivi.myllyla [at] raahe.fi