Nuorten työpajat

Raahessa toimiva nuorten työpaja koostuu kolmesta työpajasta: Kapistelupaja ja laitoshuolto, Satelliitin pajakahvila sekä Starttivalmennusryhmä. Siikajoella toimii yksi nuorten työpajaryhmä.

Kapistelupajalla nuoret voivat tehdä puutöitä, kudontaa, askartelua, ompelua sekä monenlaisia kädentaitojen töitä. Pajan työtehtäviä voivat olla myös tilalla olevan kierrätyspisteen huolto sekä hävikkiruuan pakkaaminen ja jakaminen. Työtehtävät ovat räätälöitävissä hyvin yksilöllisesti. Kapistelupajaan kuuluu myös laitoshuolto. Pajalaiset eivät vastaa kokonaan tilan siisteydestä, vaan tilalla käy kerran viikossa ulkopuolelta tilattu siivous siivousohjelman mukaisesti. Ohjaajat ohjeistavat laitoshuoltoon ja jokainen saa opetella rauhassa omaan tahtiin. Laitoshuollosta on mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa ylläpitosiivouksesta. Kapistelupaja suoritetaan Satelliitin toimipisteessä tai muissa kaupungin työpisteissä.

Satelliitin pajakahvila sijaitsee Satelliitin toimipisteessä. Siellä nuori voi harjoitella matalalla kynnyksellä kahvilassa työskentelyä ja työelämän pelisääntöjä. Kahvilapalveluihin kuuluu mm. valmistautumista asiakaspalvelutilanteisiin, asiakaspalvelua, kassatyöskentelyä, myytävien/tarjottavien tuotteiden suunnittelua ja toimimista työyhteisön jäsenenä. Nuorella on mahdollisuus halutessaan suorittaa jakson aikana kahvilapalveluiden ensimmäisen tutkinnonosan 10 osaamispistettä.

Starttivalmennuksessa harjaannutetaan arjenhallinnan taitoja sekä työssä ja opiskelussa tarvittavia taitoja. Valmennuksen menetelmiä ovat yksilö-, ryhmä- ja työvalmennus sekä sen aikana kartoitetaan ja vahvistetaan nuoren toimintakykyä ja arjenhallintaa. Ryhmässä toimiessa kehitetään vuorovaikutus- ja työelämätaitoja. Starttivalmennuksen työvalmennus tarkoittaa käytännössä erilaisten kädentaitomenetelmien hyödyntämistä.

Siikajoen nuorten työpajaa toteutetaan Ruukissa Nuortentalo Ruorissa. Työpajalla harjaannutetaan arjessa, työssä ja opiskelussa tarvittavia taitoja, tehdään oppilaitos- ja työpaikkavierailuja sekä tutustutaan eri ammatteihin. Päätavoitteena on, että jokaiselle nuorelle löytyisi omia tulevaisuuden suunnitelmia tukeva väylä, jota pitkin lähteä etenemään. Nuorten työpaja on ryhmämuotoista toimintaa.

Työtoimintajaksojen kestot vaihtelevat nuorten yksilöllisten tarpeiden ja suunnitelmien mukaan. Työpajatoiminnan ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa jokaiselta päivältä ja 9 € kultakin osallistumispäivältä. Hakeutuminen Työvoimatoimiston tai Sosiaalipalvelukeskuksen kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit päästä mukaan työpajatoimintaan, jos olet alle 29-vuotias.