Subjektiivinen varhaiskasvatus

Mitä tarkoittaa subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen?

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus päivähoitoon eli varhaiskasvatukseen, vaikka lasten vanhemmat tai toinen vanhempi olisi kotona. Tätä kutsutaan subjektiiviseksi oikeudeksi varhaiskasvatukseen.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2015 lakimuutoksen, jolla rajataan lasten subjektiivista varhaiskasvatusta 20 tuntiin viikossa, mikäli vanhemmat eivät ole kokoaikatyössä tai opiskele päätoimisesti. Tällöin lapsella ei ole myöskään oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen.

Laki astui voimaan 1.8.2016 ja kunnat saivat itse päättää, toteuttavatko ne päivähoidon leikkauksia vai eivät. Raahessa subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen rajattiin ainoastaan koulujen loma-aikojen osalta.

Samalla eduskunta päätti kasvattaa päiväkotien yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja niin, että yhtä hoitajaa kohti ryhmässä saa olla kahdeksan lasta aikaisemman seitsemän lapsen sijaan. Raahessa yli 3-vuotiaiden ryhmäkoot pysyivät ennallaan.

Varhaiskasvatuslaki

Pienen lapsen leikkivät kädet.
Kuva: Pixabay.