Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, vahvistaa nuorten psyykkistä hyvinvointia ja tarjota heille apua opiskeluun. Työ lukioissa on myös ennaltaehkäisevää työtä mm. opinto-ohjauksen tunneilla vieraileminen. Koulupsykologin työhön kuuluu oppilaiden kokonaisvaltainen tukeminen, itsetuntoon, motivaatioon, psyykkisiin vaikeuksiin ja sosiaaliseen selviytymiseen vaikuttaminen. Psykologin työhön kuuluvat myös oppilaiden oppimisvaikeuksien tutkiminen ja tukitoimien suunnittelu, sekä oppilaiden mielenterveysongelmien arviointi, hoito sekä tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen. Hoitotyössä painottuvat erityisesti opiskeluun liittyvät ongelmat. Työtä tehdään yhteistyössä opiskelijan, hänen vanhempiensa, opettajiensa sekä tarvittaessa myös muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskelijat ohjautuvat koulupsykologin vastaanotolle pääsääntöisesti kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin tai erityisopettajan kautta.

Koulupsykologin työhön kuuluu opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön konsultointi. Opiskeluhuoltoryhmien toimintaan koulupsykologi osallistuu tarvittaessa.

Psykologi on tarvittaessa mukana opetusta ja opiskelijahuoltoa koskevassa suunnittelutyössä.

Koulupsykologien yhteystiedot ja vastuukoulut

Koulupsykologi
Sanna Alasaarela
Puh. 040 830 3119
sanna.alasaarela [at] pohde.fi
Vastuukoulut: Pattasten koulu, Harakkamäen koulu, Jokelan koulu, Olkijoen koulu, Vihannin yhtenäiskoulu, Haapajoen koulu, Honganpalon koulu ja Tikkalan koulu.

Koulupsykologi
Kaisa Helama-Viinikangas
Puh. 040 135 6792
kaisa.helama [at] raahe.fi
Vastuukoulut: Koivuluodon koulu, Saloisten koulu, Keskuskoulu, Merikadun koulu, Antinkankaan koulu ja Raahen lukio.

Koulupsykologi Katja Peltoniemi(toteutus ostopalveluina Punosterveyden kautta)
Vastuukoulut: Raahen Porvari- ja Kauppakoulu ja Koulutuskeskus Brahe