Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan (voimassa 1.3.2017 alkaen). Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu perustuu perheen kokoon, tuloihin sekä varattuihin tunteihin / kuukausi.

Perheen koko, tulorajat ja maksuprosentit
Perheen henkilömäärä Tuloraja euroa / kk Korkein maksuprosentti
2 2798 10,7 %
3 3610 10,7 %
4 4099 10,7 %
5 4588 10,7 %
6 5075 10,7 %

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 144 € jokaisesta seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Mikäli samasta perheestä on useampi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, määritellään perheen asiakasmaksuissa sisarusalennus. Nuorimmalle hoidossa olevalle lapselle määritellään edellä olevan taulukon mukaisesti asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavalle lapselle määritellään maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukaan osoite. Poikkeuksena on tilanne, jossa vain toinen huoltaja tarvitsee varhaiskasvatuspalveluita. Tällöin maksu määritellään tämän huoltajan perheen tulojen perusteella.

Tuntirajataulukko
Lapselle varattu hoito-/varhaiskasvatusaika kuukaudessa Maksuprosentti kokoaikaisesta kuukausimaksusta 
yli 151 h / yli 35 h viikossa 100 %
126-150 h 90 %
106-125 h 80 %
86-105 h 70 %
66-85 h / n. 20 h viikossa 60 %
alle 65 h 50 %

Perhe laskee ja varaa lapselleen tarvitsemansa varhaiskasvatustuntien määrän. Maksu määräytyy varattujen tuntien perusteella yllä olevan taulukon mukaisesti.

Esiopetus, jota järjestetään 700h/ vuosi, 19h/ viikko, on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi tarvittava hoito on maksullista ja hoitomaksun määrittämiseen käytetään yllä olevia taulukoita. Lisäksi esiopetuksessa olevia lapsia koskee seuraava tuntirajataulukko esiopetuksen aikana:

Esiopetuksen tuntirajataulukko
Lapselle esiopetuksen lisäksi varattu hoitoaika / kk Maksuprosentti kokoaikaisesta kuukausimaksusta
30 h 35 %

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kerran kuukaudessa ja se peritään pääsääntöisesti yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Korkein perittävä maksu on 288 €. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 27 €, sitä ei peritä. Maksun loppusumma pyöristetään euroihin.

Leikkitoiminnasta peritään 40 € / lapsi / lukukausi.

Maksun viivästyskorko on 10 % ja se on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Päivähoitolaskujen maksujärjestelyasiat: puh. 040 135 6767

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki

Varhaiskasvatuksen maksulaskuri

Lapsi leikkii legoilla.
Kuva: Pixabay.
Lisätietoja
Outi Laukkanen
toimistosihteeri
Puh. 040 830 3017
outi.laukkanen [at] raahe.fi