Läntisranta

Läntisranta sijaitsee Vihannin kyläkeskuksen välittömässä läheisyydessä noin 5 km Raahen suuntaan 88-tien varrella.

Varsinaista kyläkeskusta ei ole, yleisimmin kyläksi katsotaan Läntisrannan tien seutu. Läntisrantasina voidaan pitää myös kantatien 88 varren ja sen pohjoispuolen asukkaita Mäntylammelle, Vuolujärvelle ja Möykkylään saakka.

Läntisrannantie kulkee polveillen pienillä mäillä, pienten peltoaukeiden ja kauniiden metsien välissä päättyen Hakalaan. Alueella on useita pieniä järviä ja lampia, Rantasenjärven rannalla sijaitsee Läntisrannan virkistysalue. Se on suosittu helposti saavutettavana, avoimena ja monipuolisena paikkana. Rannassa on kota, lintutorni ja liikuntapaikka laitteineen ja kiikkuineen. 

Läntisrannantietä seurattaessa on Kukkosen talon luona opasteet luontopolulle, joka johtaa noin 2 km:n päässä sijaitsevalle Myllykosken laavulle. Molempia paikkoja ylläpitää kyläyhdistys, ja niissä voi myös yöpyä. Läntisrannantie jatkuu länteen metsäautotienä, ja se kiertyy noin 4 km:n päässä takaisin kantatielle 88. Tien varrelta löytyy Penikkalampi ja sen rannalla oleva laavu.

Läntisrannan alueella on ollut asutusta jo 5000 vuotta sitten. Muinaisten asukkaiden jäljiltä on kivirakka, jonne pääsee Läntisrannan luontopolkua pitkin Myllykosken ja sen yläpuolella olevan kosteikkoalueen kautta. 

Myöhempien asukkaiden ponnistelut viljan kasvattamiseksi näkyvät Särkijärven alueella olevalla muinaispellolla kiviaitoina ja -röykkiöinä ja Keiteleessä kauniina perinnemaisemina. Nykyisin alueella asuu noin 60 henkeä ja monet alueen talot ovat väestön vanhetessa jääneet vapaa-ajan asunnoiksi.

Liitetiedostot

Järvimaisema Vihannin läntisrannalla.
Kuva: Tarmo Somero.